lördag 26 februari 2011

"This is castrated writing. I am a proactive eunuch, I castrate myself even before the surgeon raises his scalpel."

Det är egentligen fel att säga att frågan om litteraturens syfte, eller användningsområde, eller existensberättigande, är en fråga som jag ofta återkommer till. Den upphör aldrig, att intressera, göra sig gällande. Den pågår ostört. Frågar och frågar. Varför litteratur? Som en människa som läser behöver man inte övertygas, man vet Att den är berättigad. Men likväl kan dess funktioner och värden omformuleras eller rent av behöva omformuleras i sina stunder.

Läs Murong Xuecuns tal. Gör det. Gör det.

Inga kommentarer: