onsdag 15 september 2010

"Däremot bannlyser den mättnaden"

Aawdat Lilit
Lilits återkomst
Joumana Haddad
Översättning: Jan Henrik Swahn
Bokförlaget Tranan

Den libanesiska poeten, översättaren och journalisten Joumana Haddad befinner sig i den samtida arabiska litteraturens centrala rum. Hon behärskar sju språk flytande och med ett antal utmärkelser, uppmärksammade utgivningar och översättningar samt sitt aktiva deltagande på tidningarna Al Jasad och An Nahar är hon tveklöst ett namn att räkna med. Som storläsnade barn hittade hon de Sades Justine i hemmets generösa bibliotek och i hyllmetrar av klassiker ledde tydligen stegen vidare in bland de franska surrealisterna. Från franskans totala öppenhet vad gäller tabuomnämnanden har hon senare intresserat sig för den motsatta situationen hos arabiskan, väl beskrivet som ett minerat språk. Så har hon också fått ett imponerande rykte om sig att våga skriva fritt. Att inte värja ämnen.

Jag var inte särskilt bekant med myten kring Lilit sedan tidigare, iallafall inte med den bredd figuren har och i hur hon, med olika betydelser, förekommit inom flertalet traditioner och kulturer. Haddad säger med sin samling Lilits återkomst (utkommen på arabiska 2004) ha hämta fram den arkaiska figuren Lilit till modern tid. Kvinnan som har förvägrats vara kvinna, i biblisk tradition omtalad som Adams första hustru, återvänder här med all tänkbar samlad kraft. En centrerad och närvarande urkraft. Bilden av henne färgas av passion, kroppslig frigjordhet, moderlighet, hämnd och styrka. Full av motsägelser tycks hon samtidigt omfatta allt. Det som gör Haddads framställningen särskilt relevant är att hon på något sätt lyckas fånga och förvalta hela spektrumet av tankegods, inklusive det moderna. Istället för mer vanligt förekommande motiv som kvinnans situation eller krigets efterverkningar i Libanon behandlar Haddad traditioner ur ett mer performativt och pragmatiskt perspektiv (hur fel det senare ordet än kanske kan verka i ett poesisammanhang). Ord och uttryck skall återerövras, bilder av kroppar förverkligas. Samlingen är också formmässigt intressant i sin uppdelade komposition. Efter två kortare inledningstexter följer tre längre delar där Lilit själv, männen respektive Gud i vitt skilda formspråk berättar om hennes gestalt. Dialogiska röster formar från sina olika positioner fram den kvinna som tycks övergripa, övervinna allt. Man räds henne, man avgudar henne, måste henne och klarar inte av henne. Genom detta körverk flyter Lilits röst fram som en ovedersäglig sanning. Driver sina lyssnare fram, fram. Det är mytiskt, som det skall vara, det är samtidigt här och nu. Sammantaget bjuder Lilits återkomst på fascinerande läsning, kunskapsfylld, färgstark och berörande sådan. Förutom ett antal målande illustrationer har samlingen även försetts med översättaren Jan Henrik Swahns efterord som förklarar mer om myten om Lilit, om Joumana Haddads unika position i den arabiska litteraturen och kulturklimatet samt om dikternas vikt inom fältet för tabubrytande poesi.

Tillägger att förlaget i dagarna har en splitter ny hemsida med bra och tydlig information om kommande och tidigare utgivningar.

Inga kommentarer: