tisdag 14 september 2010

Beyond the Fog

För er som liksom jag är något bättre på att villigt mottaga relevanta nyhetsbrev från diverse forum än att faktiskt var gång följa upp dem och läsa vad de sänder mig, iallafall genast, riktas dagens ljus mot senaste numret av World Without Borders: Urdu Fiction from India. Det här vill jag inte missa. Min urdiska erfarenhet kommer sedermera att vidgas från poesi till modern prosa under kvällens gång och efter en förhållandevis rastlöst ostimulerad tisdag kan jag inte annat än, än en gång, hylla WWB:s ambitiösa insats. Det urdiska ligger där, översatt och tillgängligt. Missa inte gästredaktören Muhammad Umar Memons introduktion, och därefter en stund av Annan litteratur.

Inga kommentarer: