söndag 22 augusti 2010

Sammanhang

Se det gråa trädet. Himlen runnit
genom dess fibrer ned i jorden -
bara en skrumpen sky är kvar när
jorden druckit. Stulen rymd
vrides i flätverket av rötter, tvinnas
till grönska. - De korta ögonblicken
av frihet stiger ur oss, virvlar
genom parcernas blod och vidare.

Ur 17 dikter, 1954
Tomas Tranströmer

Inga kommentarer: