lördag 24 juli 2010

En tragedi skall inte sluta i en ren förlust

Jag minns ett seminarium under bokmässan i höstas. Ämnet var ondska och konst och medverkade gjorde bland annat journalisten Elisabeth Åsbrink, apropå sin bok om Lars Noréns pjäs Sju tre och morden i Malexander. Jag har inte direkt några tydliga minnen från perioden kring pjäsen. Det var en extrem period, eller serie av händelser, på ett flertal sätt. Så här i efterhand är det inte svårt att förstå hur stort det måste ha varit. Lite insyn fick jag redan då jag försjönk i dramatikerns dagböcker, där denna period återkommer som en medföljande skugga i anteckningarna. Men nu alltså Åsbrinks bok Smärtpunkten.
Det är en gedigen, bred och detaljrik genomgång Åsbrink framskrivit. Den rör sig från så vitt skilda perspektiv som frågan om etik i framvisandet, representerandet, gestaltandet av det onda som till kriminalvårdens resurser och metoder där och då. Den rör sig ner till de grundläggande frågorna. Genom intervjuer med representanter från det tidvis skarpt kritiserade teaterfolket, dramatiker, producenter såväl som kritiker och skribenter, och med brottslingarna, internerna själva, med brottsoffer och ansvariga inom kriminalvården. Långsamt vävs en skildring fram som skiftar ljuspunkt och som ständigt återkommer till frågan om ansvar och skuld. Det fanns stunder under läsningen då jag trodde att boken till slut skulle bestämma sig och på något sätt välja en av sidorna. Vart skulden slutgiltligen skall placeras. Men det blir istället, i mitt tycke, bokens största förtjänst att Åsbrink väljer en oerhört objektiv inriktning. Och faktiskt lyckas ganska väl med den ansatsen. Det finns inga svar, kommer inte att finnas. Det som har hänt har hänt. Frågorna vänds och vrids. Prövar, resonerar, väcker. Att många människor kunde och förmodligen borde ha agerat annorlunda står klart, men utöver det är skuldfrågan knivig. I beskrivningen av Folke Rydéns dokumentär Vägen till Malexander blir det också tydligt hur problematiskt det kan bli om journalistiken inte håller på objektiviteten. Hur illa förenklingen av det komplexa kan slå.
Sammanlagt är Smärtpunkten en mycket intressant utredande dokumentation, om ett samhälle, ett system, en serie händelser, om tragiska konsekvenser. Om ondskans plats och uttryck. Och om konsten förutsättningar och utmaningar.

Inga kommentarer: