tisdag 27 juli 2010

"Här härskar entropin"

Outgrundliga vägar leder ut i sfären av digital information och om fysikens ord entropi läser jag: Begreppet kan illustreras med ett stökigt rum: I ett fullständigt städat/ordnat rum kan varje sak bara finnas på en plats, det vill säga det finns bara ett sätt att ställa alla saker i rummet så att det har egenskapen att vara fullständigt städat. I ett stökigt rum spelar det ingen roll om en viss bok står till höger eller vänster i bokhyllan; rummet är i alla fall lika stökigt. Rummets entropi är antalet sätt man kan ställa saker för att uppnå en viss stökighetsnivå. Ju stökigare rummet är, desto fler ställen kan de ligga på och desto högre entropi får rummet. Det finns emellertid ingen helt allmängiltig vardagsspråksdefinition på entropi, mycket beroende på oklarheter angående begreppet "ordning"; i vissa speciella fall innebär ökad entropi att ordning och komplexitet kan uppkomma ur oordning. Matematiskt sett är entropi en fråga om sannolikhetsgrader. Det stökiga rummet befinner sig i ett mer sannolikt tillstånd än det städade.

3 kommentarer:

Ingrid sa...

Matematik, fysik och logiskt tänkande över huvud taget hör inte till mina starka sidor... men det var ett mycket intressant inlägg. Entropi... jodå, enligt definitionen är entropin hög även här..Jag kommer nog att fundera mera över begreppet. "Det stökiga rummet befinner sig i ett mer sannolikt tillstånd än det städade." Det känns ganska skönt att veta att man lever i ett tämligen sannolikt tillstånd. :-)

La Bibliofille sa...

Tämligen intressant, kära On Word Arts, och hissnande! Filosoferandet går på högvarv, hoppas kunna återkomma med kommentar av större relevans lite senare när/om tankarna faller på plats.

On Word Arts sa...

Det gör mig glad att Ni uppskattar denna vindlande term precis som jag. Som ett försynt budskap stod det där och väntade på att lyftas fram. Går oftast bet på det där med sannolikhet, men finner det samtidigt oemotståndligt. Illustrationen är dessutom så välfungerande att det är svårt att lämna det framskrivna rummet för att fundera över vad entropin annars är. Återigen gör sig den mänskliga dragningen till det osköna, det icke tillrättalagda, gällande.