måndag 10 maj 2010

alltmer undanglidande och svårdefinierat


Läser Anders Johanssons Göra ont: Litterär metafysik (Glänta Hardcore 03), om ondska(n) i verkligheten, fiktionen och platser däremellan, häpnar över hur mycket det finns att säga. Häpnar fortfarande över hur mycket det finns att säga.

Bild: Francis Bacon, Figure with Meat, 1954.


Inga kommentarer: