fredag 29 januari 2010

Between the arts

Påmindes, och vill därför påminna, om den fantastiska tidskriften October från Mit Press. Startades 1976 av Rosalind Krauss och Annette Michelson och har sedan dess varit ett huvudnummer bland de som talar om den postmoderna teorin. Rik, undersökande, frågande och djuplodande inom ett brett spektrum, långa, platstagande artiklar och en imponerande samling medarbetare. Till exempel kan jag nämna en temautgivning (October files) från 2006 om Cindy Sherman eller artiklar om Raymond Pettibon och Mike Kelley från föregående år. Under gårdagen stötte jag också på en givande text av Maya Socolovsky: "Telling Stories of Transgression", om Judith Ortiz Cofers självbiografiska roman The Line of the Sun.

Inga kommentarer: