torsdag 8 oktober 2009

Det språkets egna egna ögon

"Att se Den främmande blicken som konsekvensen av en främmande omgivning, är så absurt, därför att motsatsen är sann. Den kommer från de välbekanta tingen, vars självklarhet blir fråntagen en. Ingen vill lämna ifrån sig en självklarhet, var och en är hänvisad till ting som förblir hanterliga för en och inte avlägsnar sig från sin egen natur. Ting som man kan handskas med utan att spegla sig själv i dem. Där speglingen börjar, sker bara händelser som störtar sig brant utför, man ser vid varje liten gest ned i bråddjupet. Samförståndet med tingen är värdefullt, därför att det skonar oss."

Ur Kungen bugar och dödar av Herta Müller.

Inga kommentarer: