fredag 11 september 2009

I would wish it on no one to be me


Jag är mycket förtjust i ordet synergi, från grekiskans syn-ergos, arbeta tillsammans. Genom samverkan mellan olika faktorer nås större resultat än summan av varje dels verkan. Får lära mig att de muskler som drar i samma skelettdel från båda ändar kallas, fast att det mer klingar politik än anatomi, synergister. Och att samverkan mellan gudomlig och mänsklig kraft inom teologin kallas synergism. Eller förhöjda värden inom enzymologin. 1+1=3. Så länge det rör sig om goda saker gillar jag synergieffekter.
Så var an denna öppning? Jo, jag kom att tänka på detta syn-ergos när jag fann en artikel om Robert Walsers författarskap, skriven av J. M. Coetzee: "The Genius of Robert Walser". En författare som man håller mycket högt diskuteras av en författare som man håller mycket högt. Det kan helt enkelt inte resultera i något annat än förhöjda effekter. När den yngre av dem dessutom smyger in citat från Elias Canetti känns det 100% som fredag.

Inga kommentarer: