fredag 26 juni 2009

I dagens Svenska Dagbladet läser jag i ingressen till Fredrik Hertzbergs recension av Daniel Möllers diktsamling Själsliga besvär frågan: "Men har den egentligen ett behov av någon läsare". Intressant. Man föreställer sig boken där, i sin vilja av att bli lämnad ifred. I sin inre monolog. Själsliga besvär ges i dagarna ut av OEI Editör.

Inga kommentarer: