fredag 15 maj 2009

"how images can become independent from what they represent"

I Texte zür Kunst skrev i mars Kathrin Peters en artikel om en utställning på ZKM i Karlsruhe: "Notation, calculation and form in the arts". Utställningen innehöll handskrifter, foton och skisser, processuellt material möjligen på väg till andra mål. I en ur flera aspekter tankeväckande artikel reflekterar Peters över objektens svårdefinierade identitet och de frågor de väcker hos betraktaren. Genom sina olika vinklar - av obestridlig intermedial karaktär - frågar hon var vikten ligger hos dessa artefakter, vad som blir relevant i förståelsen. "In short, it's the logic of notation itself". Nu finns artikeln, "The aesthetics of notation", tillgänglig på engelska hos Sign and Sight.
Bild av Le Corbusier.

Inga kommentarer: