onsdag 31 augusti 2011

I akt tagelse

Har så påbörjat Anderbergs studie av det kritiska. Det förefaller brett och lovande. En medvetenhet om fältets föränderlighet och komplexitet. Jag hoppas på det. Redan inledningsvis tilltalande resonemang om den av tidens temperatur förhöjda vikten av det kritiska ögat, det kunniga kritiska ögat, som kan avgöra och filtrera sammanhangets väsentligheter från annat. Kan skilja det subjektiva, lämna därhän om så önskvärt. Lovar gott.
Senare bläddrar jag förstrött i en tidning inriktad på litteratur. Noterar en för mig ny företeelse. En kommande bok nämns som hastigast, lite information eller någon anekdot om författaren, en bild. Avslutningsvis så en markering om när boken utkommer. Gång efter annan dyker det upp, detta rumphuggna, inte så särledes avgjorda, filtrerade, subjektivitetsskiljda. Jag förstår inte. Det blir ingenting av det. Och det är dessutom snubblande nära en gräns till vad som brukar kallas marknadsföring.

Inga kommentarer: