torsdag 25 november 2010

Dekadans, esteticism

När två av tre är självklara behöver jag undersöka den tredje. Bernur nämner Lispector och Lotass som favoriter och därtill De Profundis, Wilde. Försvarstal skrivet under fängelsevistelse, postumt utgivet 1905 om jag minns rätt. Men vad är detta för verk? Wildes kvickhet är väl sällan svårläst och jag undrar om det gäller även för De Profundis. Något generad erkänner jag att den skulle kunna ligga här i högarna, som ett måste i förbisvepandet av antikvariat. Skall leta eller inhandla. Tror att den måste läsas.

Inga kommentarer: