måndag 18 januari 2010

Vad skulle vi då genmäla?

"Antag att någon sade: i vår själ bär varje välbekant ord, ur en bok t.ex., redan i sig en dunstkrets, en ’corona’ av svagt antydda användningar. - Precis som om varje figur i en målning också vore omgiven av lätta, dimlikt tecknade scener, liksom i en annan dimension, och vi här sågo figurerna i andra sammanhang. - Då visar det sig att det inte förmår att förklara intentionen. Om det nämligen är så att ett ords användningsmöjligheter föresvävar oss i halvtoner när vi talar eller hör - om det är så, så gäller det just för oss. Men vi kommunicerar med andra utan att veta om också de har dessa upplevelser."

Ur Filosofiska undersökningar av Ludwig Wittgenstein
Översättning: Anders Wedberg

Inga kommentarer: