måndag 7 december 2009

ett antal viktiga skärningspunkter, och samtidigt yttersta gränser, för vad vi kallar litteratur:

I väntan på inledning av läsning av Marquis de Sades efterlängtade Juliette, som nyligen givits ut av Vertigo, kan jag tacksamt konstatera att ämnet de Sade äntligen bjudits in i debatten, igen. Planerar även att inom kort ta mig an nyfunna Kvinnan hos de Sade av Angela Carter. Förväntningarna är dubbelt höga och utan minsta oro för besvikelse. I Tidningen Kulturen har Johannes Flink skrivit en givande introduktion till vår de Sade-fascination. Argumenten är många och övertygande.

Inga kommentarer: