onsdag 18 november 2009

Hans heteronymers organiska ursprung

I ett brev till Adolfo Casais Monteiro skriver Fernando Pessoa den 13 januari 1935 följande: "Ända sedan jag var liten har jag haft en tendens att runt omkring mig skapa en fiktiv värld, att omge mig med vänner och bekanta som aldrig har existerat. (Jag vet naturligtvis inte om de faktiskt inte har existerat, eller om det är jag själv som inte existerar. Beträffande sådant bör man inte vara dogmatisk, och inte heller beträffande någonting annat.) Så länge jag har känt mig själv som den som jag kallar jag har jag i mitt inre noga utformat olika fiktiva gestalter med avseende på utseende, sätt att röra sig, karaktärer och levnadshistoria, gestalter som jag, fastän de är overkliga, har uppfattat som lika synliga och förbundna med mig som tingen i det som vi, kanske felaktigt, kallar det verkliga livet. Denna tendens, som jag minns mig ha haft så länge jag har uppfattat mig själv som ett jag, har alltid funnits hos mig. Den typ av musik som gör mig hänförd har förändrats lite, men den har aldrig förändrat sitt sätt att vara hänförande."

Inga kommentarer: