onsdag 25 november 2009

det sanna

"När sanningen sätts i verket skiner den fram. I varje dikt
en liten dörr. Hör du hur den tecknar sig i rösten? Där
bakom verkar drömmandets obegripligt invecklade
skeenden. Du sover lite kanske, rör dig oroligt i
sömnen. Sanningen

överskrider de verktyg vi har att gripa den med. Det låter
enkelt."

Ur (Sofia. Platon. Heidegger. Och raden av älskare),
ur Ögonblicket är för Pindaros ett litet rum i tiden.
Magnus William-Olsson
Wahlström & Widstrand, 2006.

Inga kommentarer: