måndag 5 oktober 2009

"this is normal paper but it's a sculpture of a paper made out of paper"

När alla de olika vägar och spår ett konstnärligt arbete består av kan beundras och skapa mersmak och när konstnären, därutöver, har förmåga, insikt, briljans nog att tillvarata och förädla den punkt dit spåren leder och samlas i en helhet, då vet man att man skall stanna till. Att man skall pausera och betrakta. Fråga konsten mer. Inför Thomas Demands verk vet jag inte riktigt vart jag skall börja, bland alla ytterst diskreta men icke desto mindre betydelsefulla variabler. På Neue Nationalgalerie i Berlin ges för närvarande utställningen Nationalgalerie. Trots den i titeln implicerade skämtsamheten kan utställningen snarast ses som en självbespegling, då den tyska nationaliteten de senaste sextio åren utgör ämnet. Från massmedia till pappersskulptur, tvådimensionalitet till tredimensionalitet. Vidare fotograferande av dessa "spatial (re)constructions" och sedan förstörelse av modell. Jag kan inte låta bli tanken på en västvärldsmodernisering av den traditionella tibetanska mandalan, färgstarka sandskulpturer som vid färdiggörandet sopas bort av munkarna som symbol för alltings förgänglighet. "Demand's reconstructive handling of images that carry significance or appear to carry significance, focuses our attention on our reception of visual media and explores its influence on the structures of our memory.", skriver man i pressreleasen. Botho Strauß bildtexter sägs öppna för förnyande tolkningar. Under utställningens gång hålls varje vecka föreläsningar om den tyska kulturen, samhället och historien och diverse konstnärer, politiker, filmskapare, författare, vetenskapsmän, sociologer och företagsledare har bjudits in för att använda ett verk som utgångspunkt för diskussion. En sevärd introducerade film, där Thomas Demand berättar närmare, finner ni hos Monocle.
Om man har vägarna förbi Berlin före 17 januari uppmanar jag till ett besök. Ännu en förhöjande dubblering är vistelsen i Ludwig Mies van der Rohes lätta, vackra byggnad. Det är svårt att föreställa sig en bättre lämpad lokal för Demands projekt.

Inga kommentarer: