söndag 21 juni 2009

something that takes place in an "in-between" place

Med utgångspunkt i hur själva ordet translation är allt annat än enkelt betydande, kan man fundera vidare på hur vi förstår och förhåller oss till översättningar. Det menar och gör Michael Emmerich i sin essä Beyond Between: Translation, Ghosts, Metaphors, funnen hos Words Without Borders. Med slående exempel från bland annat japanska vill Emmerich flytta vår metaforiska beskrivning av översättning som en brygga mellan språk, till en spökliknande bild av mer svårplacerad karaktär. En infallsrik essä värd att läsa.

The art tree, 2007
Mairéad Dwyer

Inga kommentarer: