torsdag 23 april 2009

precisely that it does incite humanity to continue living; that it eases the mind of strain, and feeds it


"Innan jag var född var VÄRLDen övergiven; när jag kommer att vara död, kommer världen att vara övergiven; och när jag är levande är världen övergiven. Ett svindlande djup där skapelsen uppslukas likt en gnista, en omätlig stormvåg som dränker rörelserna och handlingarna under miljarder och åter miljarder andra handlingar, en ändlös slätt ur vilken ingenting kan utvinnas, där ingenting har rätt att bli räddat. Jag var inte där."
(Ur J M G Le Clézio: Jordisk extas 1969, Almqvist & Wiksell Förlag)

"När jag tänker på de dikter jag kunde ha skrivit men aldrig skrev, och jag vill skratta och gråta på en gång. Men då tänkte jag inte på de dikter jag kunde skriva: jag skrev dem, jag trodde att jag skrev dem. Under den här perioden publicerade jag en BOK; jag lyckades få ett av de mest ansedda förlagen att ge ut den. Givetvis stod jag själv för alla kostnader, de bara tryckte och distribuerade boken. Quantum quisque sua nummorum servat in arca, tantum habet ei fidei. Jätten bekymrade sig inte för pengar, tvärtom, han satte dem i rörelse, han fördelade dem, han styrde enväldigt över dem som det anstår en jätte, oförfärat och oblygt."
(Ur Roberto Bola
ñ
o: De vilda detektiverna, Tranan Förlag)

"Det handlar till slut bara om detta tråcklande DAG för dag, små framgångar, små förluster. Tusentals detaljer, som var och en bär på möjligheten att göra ett avgörande misstag. Enzian skulle vilja ha större avstånd till processen än han har – för att kunna se vart den är på väg, för att i varje ögonblick, i avgörandets själva delningssekund, kunna säga vad som vore rätt och vad som vore fel. Men det är deras tid, deras rymd, och han hoppas fortfarande, naivt nog, på resultat som det vita kontinuumet har växt ifrån att förvänta sig för århundranden sedan."
(Ur Thomas Pynchon: Gravitationens regnbåge, Albert Bonnier Förlag)

Världsbokdagen 23 april 2009

Inga kommentarer: