onsdag 22 april 2009

In a completely sane world, madness is the only freedom!

Efter en genomgång av den ström av minnestexter och kommentarer till den brittiske författaren J.G. Ballards nyliga bortgång, finner jag den ballardiskaste platsen av dem alla. På Ballardian följer upplägget forna smurf-metoder. Ballard kan göras om till i princip vilken ordklass, syssla eller behov som helst. Simon Sinners, som också tagit fotografiet, fullkomligt fyller sidan med Ballard, man ser namnet bilda mönster genom texterna. Är man, eller möjligen vill bli, en beundrare finns det mycket att ge sig hän åt. Referenser, intervjuer, recensioner. Sinners säger sig vilja se Ballard som filosof, snarare än som enbart författare. Med rörande engagemang och stor kunskap framläggs möjliga spår och infallsvinklar, ständigt stavade Ballard.
Helt klart en skattkista. Det enda som saknas är väl ett kritiskt öga. Om man nu tycker sig behöva det.

Inga kommentarer: