fredag 1 juli 2011

Be separated?

Funderar över gränsdragningar. Identiteter. Gärningar. Det vanskliga i att bedöma. När goda argument för att inte längre negligerar att, till exempel, Louis-Ferdinand Céline faktiskt också skrev "Trifles for a Massacre" (1937), "School of Corpses" (1938) och "The Fine Mess" (1941) hålls fram är det inte svårt att begripa. Faran. Obehaget. Eller andra ord om Pound, Hamsun och Wagner. Samtidigt kan man vilja stå kvar vid en tudelad, eller mångdelad, uppfattning. De olika utövarna, i var och en, ser olika ut i de olika sammanställningarna. (Att sedan ett nationellt celebrerande måste välja En linje, en korrekt sådan, är en annan sak.) Mot en allmän strävan efter konsensus kan man önska ställa en vilja att stanna i det inte helt klassificerade. Här är det ena, där det andra. Och att inte om så önskas få lov att läsa text förbehållslöst kommer alltid att vara ett bekymmer. Vilka epitet textens upphovsman än dras med.

Inga kommentarer: