torsdag 7 april 2011

Orienten

Hur många gudar
har vi inte skrivit fram
läst
och dyrkat dem
När vi insåg att de liknade oss
dödade vi dem
för att sedan begråta dem.

1996, Saydnaya

Ur Brev från isoleringscell 13, Dikter.
Faraj Bayrakdar
Bokförlaget Tranan, 2011

Inga kommentarer: