torsdag 10 februari 2011

Box; utanför

I en indisk/engelsk/svensk diktsamling, som jag ämnar skriva om snart, finner jag ett citat av René Magritte som korresponderar väl med min hjärna, när magen just fyllts med nymalen Panama.
"De som söker symbolisk betydelse misslyckas med att förstå bildens inneboende poesi och mystik. Tvivelsutan förnimmer de mystiken men de vill göra sig av med den. De är rädda. Genom att fråga "Vad betyder det?" ger de uttryck för en önskan att allting låter sig förstås. Men om man inte förkastar mystiken har man ett alltigenom annat tillvägagångssätt. Man ställer andra frågor."

Och idag önskar jag att Printed Matters låg nästgårds.

Inga kommentarer: