onsdag 8 april 2009

Det nakna ögat,


Den 25:e juni 1947 skriver den svenske konstnären Ragnar Sandberg i sin dagbok: Att kunna befria ögat från känslans tyranni och intellektets despotism. Det nakna ögat, befriat från den egna personlighetens gissel, det kalla, hungriga och nyvaknade ögats första simtag ut i objektets genomskinliga, kristallklara element. Ett öga befriat från lättjans och slentrianens vanmakt. Blott med en oro: att inte kunna, inte hinna sluka allt. Det straffar sig alltid att inte söka befria ögat från känslans despotism och intellektets tyranni. Det är inte fönstret som avgör, vilken gäst som är väntad.

Inga kommentarer: