fredag 27 mars 2009

Treasures upon treasures

Just nu ges I väntan på Godot både i Stockholm och Göteborg. Igår lyckades jag höra en inte alldeles nödvändig diskussion på P1, om det bekymmersamma i att Samuel Beckett varit mycket restriktiv i hur pjäsen får sättas upp. Jag vet inte det jag. Håller på Beckett, de 70 år han får lov att bestämma själv.
Idag fann jag en givande artikel i The Guardian, om den aktuella utgivningen av första volymen av hans brev i urval. Nicholas Lezard berömmer språket, det drivna, och menar att man inte kommer ångra inköpet trots det rejäla priset. Han har väntat på den, säger han. Hänvisar till Becketts omtalade integritet, samtidigt är han upprymd över att mannen skrev brev trots allt. Jag håller med, boken låter, eller är, helt enkelt oumbärlig.

The Letters of Samuel Beckett: Volume 1, 1929-1940.
Edited by Martha Dow Fehsenfeld and Lois More Overbeck, 882pp, Cambridge.

Inga kommentarer: